"För dig som vill bo i

vår vackra kommun"

 

Affärsidé

Vår affärsidé är att skapa ett attraktivt boende genom att erbjuda prisvärda hyresbostäder i en trygg och harmonisk miljö där våra hyresgäster kan känna stolhet för sitt boende.

Komper AB finns till för dig som vill bo i vår vackra kommun.
Här skall du kunna hyra en lägenhet som ger möjlighet till hög livskvalitet i en miljö utöver det vanliga.
Genom att erbjuda attraktiva lägenheter ger vi vårt bidrag till att göra Kristianstad mer intressant att bo kvar i.
Allt eftersom tiden går och förutsättningarna ändras för våra hyresgäster kan vi erbjuda nya boendealternativ inom vårt fastighetsbestånd.

 

Historik

Åsen 8

Fastigheten som är i Jugendstil uppfördes med byggstart av dåvarande byggmästaren Brorson.
Uppvärmning skedde då med kakelugnar och spisar. Under 1950 talet installerades centralvärme och i samband med detta revs en del kakelugnar och spisar ut.
Fastigheten är ansluten till fjärrvärmenätet.
Nuvarande ägare köpte fastigheten 1982 av byggmästare Brorsons son
Under 1980 och 1990 talen har i stort sett samtliga lägenheter renoverats och vid dessa ombyggnader har vi strävat efter att behålla lägenheternas ursprungliga karaktär.
Fastigheten ägs sedan 2009 av Komper AB som är en följd av ett generationsskifte inom ägarfamiljen.

 

 

Plogen 2

Fastigheten är byggd 1938 och byggprojektet startade med att fyra familjer gick samman om bygget. De fick då den största lägenheten mot söder på fyra plan.
Övriga lägenheter erbjöds till hyresgäster.
Fastigheten förvärvades 1983 av nuvarande ägare och omfattande renoveringar har utförts under åren.
Fastigheten är ansluten till fjärrvärmenätet.
Likt Åsen 8 ägs idag fastigheten av Komper AB.